Survey™ Project Webform

Katten op (over)gewicht- bepaalt de kat of eigenaar?


Internationale studies stellen dat ongeveer de helft van Westerse huiskatten zwaarlijvig is. De neiging tot overeten kan in het karakter zitten. Impulsieve katten (onbezonnen, beloningsgericht- en ongeremd) lopen mogelijk meer risico. Of mogelijk is het meer de houding van de eigenaar, bijvoorbeeld ten opzichte van huisdieren of lichaamsgewicht. Wageningen Universiteit onderzoekt de bijdrage van kat- en eigenaar-gerelateerde factoren aan de lichaamsconditie van de huiskat. 
 

Kattenbezitters die thuis een belangrijke rol spelen bij de verzorging en voeding van hun kat(ten), worden uitgenodigd deel te nemen aan deze enquête.


Bij meerdere katten binnen eenzelfde huishouden kan de vragenlijst meerdere keren worden ingevuld (de roepnaam van de kat in combinatie met de postcode dienen als identificatie). Vragen waarop u het antwoord niet weet kunt u onbeantwoord laten. Door aan het einde op [verzenden] te klikken worden gegevens opgeslagen en verwerkt. 
 

Net zo impulsief als uw kat? 

Na het verzenden van de eerste enquête, ziet u de impulsiviteitsscores van u en uw kat. De grafiek toont de spreiding van datapunten en gemiddelde impulsiviteitsscores.

De vragen zijn onderdeel van een grotere vragenlijst, en er is de mogelijkheid deel te nemen aan de tweede enquête of aan praktijkonderdelen van het onderzoek. 

Gegevens worden alleen voor het beschreven onderzoek gebruikt, dienen geen commerciële doeleinden en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.  
1. 
Wat is uw postcode en de roepnaam van de kat waarover u vragen beantwoordt? - deze gegevens worden gebruikt om gegevens uit de 2 enquêtes te koppelen
Postcode
Roepnaam kat
2. 
Wat is binnen de huishouding uw aandeel in de verzorging van de kat.
0-9%10-49%50-89%90-100%
Omgang (spel, ..)
Voeding (soort, hoeveelheid, wanneer, ..)
Algemene verzorging
3. 
Wat is uw leeftijdscategorie?
4. 
Wat is uw geslacht?
5. 
Hoeveel katten zijn er in uw huishouden?
6. 
Wat is het geslacht van uw kat, en is deze gecastreerd/gesteriliseerd (geholpen)?
GeholpenNiet geholpen
Kater
Poes
7. 
Hoe beoordeelt u de conditie van deze kat op een schaal van 1  = extreem mager tot  9 = extreem overgewicht?

8. 
Wat is de leeftijd van uw kat?
9. 
Wat voor ras is uw kat?
10. 
Heeft uw kat een stamboom?
11. 
Kan uw kat naar buiten?
Nee Ja, maar in een beperkte ruimte (balkon, tuin, ren, binnenplaats)Ja, zonder (ruimtelijke) beperkingen
Op werkdagen
Op niet werkdagen
12. 
Hoe beoordeelt u de conditie van deze kat op een schaal van 1  = extreem mager tot  9 = extreem overgewicht?

13. 
In hoeverre passen de beschrijvingen bij uw kat, op een schaal van 1 = totaal niet tot 5 = helemaal?
12345
Houdt er NIET van om benaderd of geknuffeld te worden
Wordt agressief bij opwinding (blazen, snauwen, krabben, bijten)
Lijkt "spijt" te hebben na iets "fout" te hebben gedaan
Denkt vooraf niet na; steelt bijvoorbeeld eten zonder na te gaan of iemand kijkt
Is erg volhardend; blijft bijvoorbeeld bepaald gedrag vertonen, ondanks dat dit gedrag niets oplevert of wordt bestraft
Wordt agressief wanneer gefrustreerd
Leert makkelijk
Houdt NIET van nieuwe situaties
Houdt lang interesse in nieuwe dingen
Is snel weer rustig na opwinding en enthousiasme
Heeft controle over hoe hij/zij reageert
Is sterk geïnteresseerd in nieuwe dingen en plaatsen
Reageert erg snel
Is NIET erg geduldig; wordt bijvoorbeeld geïrriteerd bij het wachten op voer
Is soms zonder reden opgewonden
Mijn kat vertoont bij opwinding extreem fysieke tekenen (kwijlen, hijgen, lippen likken, verwijden van de ogen of pupillen)
Opwinding leidt tot gedrag dat steeds volgens een vast patroon verloopt, zoals overmatig likken, "ijsberen", of veel en onophoudelijk miauwen
Mijn kat is erg impulsief; heeft sterk de neiging om zonder nadenken acties uit te voeren; handelt zonder rekening te houden met de gevolgen
14. 
Hoe beoordeelt u de conditie van deze kat op een schaal van 1  = extreem mager tot  9 = extreem overgewicht?

15. 
Hoe vaak krijgt uw kat een extraatje buiten zijn/haar gewone voer om? Dit kunnen kattensnoepjes zijn of andere tussendoortjes of snackjes. 
16. 
Voor mensen met meerdere katten; op wat voor manier voert u deze?
Deelnemers met 1 kat kunnen de vraag overslaan.
DroogvoerBlikvoerAnders
De katten krijgen voer in dezelfde kamer en iedere kat heeft een eigen bakje
De katten krijgen voer in dezelfde kamer en uit een één bak(je) voor meerdere katten
De katten krijgen voer in aparte kamers/aparte delen van een kamer
17. 
Hoe snel heeft uw kat het voer op nadat u het voer heeft gegeven?
18. 
Hoe beoordeelt u de conditie van deze kat op een schaal van 1  = extreem mager tot  9 = extreem overgewicht? 
19. 
Hoeveel weegt uw kat? (in kilogram)
U kunt uzelf wegen met en zonder de kat op de arm voor het precieze gewicht. 
20. 
Is uw kat op een dieet voor zijn/haar gezondheid (bijv. nierdieet, hypoallergeen dieet, enz.)?
21. 
Hoeveel gram droog- en natvoer krijgt uw kat dagelijks?

Ter indicatie, een koffiekopje droge brokken is ongeveer 100 gram (zie linker afbeelding) en een half blik natvoer is 200 gram ( rechter afbeeldingen). Op verpakkingen zijn precieze gewichten terug te vinden.   
Droogvoer (brokken) in gram per dag
Natvoer (blik) in gram per dag
Ander soort voer (als vers vlees, vis) in gram per dag
22. 
Op welke manier voert u uw kat meestal?
23. 
Hoe vaak per dag voert u uw kat? Het gaat om hoofdmaaltijden, los van snacks en overige extraatjes.
24. 
Wanneer voert u uw kat?
25. 
Hoe beoordeelt u de conditie van deze kat op een schaal van 1  = extreem mager tot  9 = extreem overgewicht?

26. 
Hoe vaak komt het voor dat u nieuw voer geeft terwijl er nog voer over is van de vorige maaltijd (uw kat heeft dus voer laten staan toen hij/zij de vorige keer gevoerd werd)?
27. 
Als u naar uw kat kijkt en de ribben bevoelt, in welke categorie (zie figuur) past uw kat? U kunt dit aangeven door middel van het nummer op de schuifbalk.
lichaamsconditie kat28. 
Heeft uw kat last (gehad) van onderstaande gezondheidsproblemen,
en ontvangt hij/zij hiervoor op dit moment medicatie?
NeeJa (nu)Afgelopen jaar (nu niet)Lang geledenKrijgt nu medicatie
Schildklierproblemen
Hart- en/of longproblemen
Nierproblemen
Oog- en/of neusproblemen
Oorproblemen
Kreupelheid/pijnlijk lopen
Allergische huidproblemen
Blaas(gruis)problemen
Tumor(en)
Vermagering/niet willen eten
Suikerziekte
29. 
Heeft uw kat wel eens last van diarree en/of braken?
(Bijna) dagelijksWekelijksMaandelijksMinder dan één keer per maand
Diarree
Braken
30. 
Indien uw kat wel eens last heeft van braken, is dit dan direct na het voeren of meer dan een uur erna?
31. 
Heeft uw kat recentelijk last gehad van gebitsproblemen?
NeeJaJa, en behandeld door dierenarts
Tandplak en/of tandsteen
Ontstoken tandvlees
Verloren of getrokken tanden
32. 
Heeft uw kat last van parasieten en hoe vaak wordt de kat preventief behandeld? 
NeeJa3 maandelijks (behandeling)6 maandelijksJaarlijks
Teken
Mijten
Wormen
Vlooien
33. 
Kunt u aan de hand van onderstaande vragenboom bepalen welke score (A t/m G) uw kat heeft?

WALTHAM S.H.A.P.E.™ Guide, German et al. 2006. J. Nutrition. 136:2031-3S
34. 
Mensen verschillen in de manier waarop ze denken en handelen in verschillende situaties. De volgende vragen testen hoe u handelt en nadenkt in bepaalde situaties. Denk niet te lang na over elke vraag; geef snel en eerlijk antwoord. 
Nooit/zeldenAf en toeVaak(Bijna) altijd
Ik plan taken zorgvuldig
Ik doe dingen zonder na te denken
Ik ben zelfbeheerst
Ik kan me goed concentreren
Ik zeg dingen zonder na te denken
Ik handel in een opwelling / bevlieging
Ik denk grondig na
Ik let niet op
35. 
Kunt u op een schaal van 1 t/m 4 aangeven in welke mate u het eens bent met de volgende vragen? 1 = zeer mee oneens en 4 = zeer (helemaal) mee eens. 
1 [zeer oneens]234 [helemaal eens]
Ik hou van mijn kat omdat deze loyaler is (naar mij) dan de meeste mensen in mijn leven
Mijn kat weet het als ik me slecht voel
Ik praat vaak met anderen over mijn kat
Mijn kat begrijpt me
Ik denk dat de liefde voor mijn kat me gezond houdt
Katten verdienen net zo veel respect als mensen
Mijn kat en ik hebben een hechte relatie
Ik wil er vrijwel alles aan doen om voor mijn kat te zorgen
Ik speel behoorlijk vaak met mijn kat
Ik beschouw mijn kat als een goede kameraad
Mijn kat maakt me gelukkig
Ik beschouw mijn kat als een deel van mijn familie
Ik ben niet erg gehecht aan mijn kat
Het hebben van een kat draagt bij aan mijn geluk
Ik beschouw mijn kat als een vriend
Ik vind het leuk om foto's van mijn kat aan anderen te laten zien
Ik beschouw mijn kat als slechts een huisdier
Ik hou van mijn kat omdat deze nooit over mij oordeelt
Mijn kat betekent meer voor me dan om het even welke vriend van me
Ik vertrouw mijn kat regelmatig dingen toe
Ik vind dat huisdieren dezelfde rechten en privileges moeten hebben als familieleden
Ik beschouw mijn kat als mijn beste vriend
Mijn gevoelens over anderen worden regelmatig beïnvloed door hoe ze reageren op mijn kat
Dit is het einde van de enquête. 

De vragen zijn onderdeel van een grotere vragenlijst, en er is de mogelijkheid deel te nemen aan de tweede enquête of aan praktijkonderdelen van het onderzoek.
Klik (hier) om alvast het scherm te openen naar de vervolgenquête (vergeet u dan niet hier op verzenden te klikken!), of kijk later op www.dierenwetenschap.com

Klik op "verzenden" om de antwoorden op te slaan (1x klikken, na een korte wachttijd ontvangt u de berekende impulsiviteitsscores).

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!